skip to Main Content

TERRA DE LLECOR 2018/19

LLECOR f. // 1. Suc vital, substanciós, sia de les plantes, sia de la terra de conreu, sia dels animals (Mall.). DCVB.

La Institució Alcover ofereix rutes per Mallorca a través de patrimoni i la cultura popular que testimonien els textos d’Antoni Maria Alcover, de la mà de Tomàs vibot.

Back To Top