Skip to content

ORIGEN

La Institució Pública Antoni Maria Alcover va néixer el 1999 amb la voluntat de retre homenatge i difondre la figura d’Antoni Maria Alcover i Sureda des de la terra que el va veure néixer, Manacor.
Disposar d’un espai representatiu, autònom i en consonància amb la polifacètica figura d’Alcover perquè reflectís la magnitud de la seva obra era obligat. Aquestes condicions les reunia el casal de can Socorrat, ubicat al carrer Pare Andreu Fernández 12, en el qual, des del 2010, té la seu la Institució Alcover. El procés de restauració de l’immoble també va concebre un espai museogràfic, inaugurat el 2014, que ocupa la primera i la segona planta del casal i que permet al visitant entendre de manera gràfica l’itinerari de vida d’Alcover i les dimensions i els matisos dels diversos projectes que va realitzar.

RAÓ DE SER

Divulgar la vida i l’obra d’Alcover, mantenir viu el seu llegat i donar a conèixer la seva ingent tasca justifiquen l’existència de la Institució. Forma part també d’aquesta comesa donar suport a la investigació i a la recerca sobre qualsevol dels múltiples punts d’interès que pot suscitar la figura d’Alcover, així com també l’organització d’activitats culturals que ajudin a promoure i a difondre la llengua i la cultura catalanes.

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA INSTITUCIÓ ALCOVER

L’Associació d’Amics de la Institució Pública Antoni M. Alcover pretén:

COL·LABORAR

1. Col·laborar en les activitats i funcions de caràcter cultural de la Institució, per tal que sigui una entitat viva i propera a la societat.

PROMOURE

2. Promoure esdeveniments i investigacions científiques relacionades amb mossèn Alcover, la llengua catalana, les rondalles i la cultura popular.

FER DIFUSIÓ

3. Fer difusió de l’espai museogràfic i de la Biblioteca Monogràfica de la Institució Pública Antoni M. Alcover.

SOCIS

Els socis de l’associació poden ser, d’una banda, personals o institucionals i, d’altra banda, numeraris, protectors o d’honor.

ELS DRETS DELS SOCIS SÓN ELS SEGÜENTS:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs de l’Associació.
3. Exercir la representació que se’ls confereix en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
6. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva les idees, consells i recomanacions que considerin que poden contribuir a millorar la tasca de l’Associació.
7. Gaudir de descomptes especials en les activitats organitzades per l’Associació.
8. Tenir preferència en qualsevol activitat organitzada per l’Associació.
9. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva.
10. Posseir un exemplar dels Estatuts.

ANUARI

Aquí podeu consultar les activitats que s’han duit a terme durant aquest any.

PDF

FES-TE SOCI

Omple el següent formulari per fer-te’n soci o sòcia:

  Abans d'enviar aquest formulari, ha de llegir la Informació bàsica sobre protecció de dades que es troba més a baix. Tots els camps marcats són obligatoris per atendre la seva consulta. En prémer el botó d'enviament manifesta haver llegit aquesta informació. Polítiques de privacitat.

  Vull subscriure'm a les newsletter de la Institució
  consentno consent

  LA BIBLIOTECA

  La biblioteca monogràfica reuneix un fons de materials relacionats amb Antoni Maria Alcover o amb les circumstàncies o persones amb qui va relacionar-se. Hi ha des de materials autobiogràfics, publicacions de l’autor mateix fins a estudis sobre aspectes diversos de la seva obra o persona.

  LA INSTITUCIÓ A LA PREMSA

  Aquí hi trobareu un seguit de notícies i articles relacionats en la Institució Antoni M. Alcover

  PUBLICACIONS

  La col·lecció Escorcolls editada per la Institució Pública Antoni Maria Alcover aplega un conjunt de publicacions relacionades amb l’obra d’Alcover. En aquest moment compta amb 16 títols:

  COL·LECCIÓ ESCORCOLLS

  Núm. 1. Gelabert i Miró, M. Magdalena. 2008. Estudi del Sermó de La Conquista de Mallorca.

  Núm. 2. Mas i Perelló, Llorenç. 2009. Antoni Maria Alcover (1862-1932) Testimonis orals: mite i persona. Segona part.

  Núm. 3. Alcover i Sureda, Antoni Maria. 2009. Vetlada de Glosadors. A les Fires y Festes de Manacor. Die 19 de setembre de 1897. Estudi introductori i edició a cura de M. Magdalena Gelabert i Miró.

  Núm. 4. Rubí, Sebastià. Ai Quaquín, que has vengut de prim!, de Sebastià Rubí.

  Núm. 5. Cinc rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover. Català- Txec, traducció a càrrec de

  Núm. 6. Cinc rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover. Català- Rus, traducció a càrrec de

  Núm. 7. Cinc rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover. Català- Romanès, traducció a càrrec de

  Núm. 8. Orpí Ferrer, Pere Planter de Paraules.

  Núm. 9. Cinc rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover. Català- Anglès, traducció a càrrec de

  Núm. 10. Cinc rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover. Català- Alemany, traducció a càrrec de

  Núm. 11. Cinc rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover. Català- Francès, traducció a càrrec de

  Núm. 12. Guiscafrè Danús, Jaume. 2017. Es jaquet d’en Jordi des Racó.

  Núm. 13. Barceló Bover, Gabriel El doctor Miquel Riera Alcover i els seus Somnis de balancí.

  Núm. 14. 2018. Cinc rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover. Català- Castellà, traducció a càrrec de

  Núm. 15. 2019. Cinc rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover. Català- Àrab, traducció a càrrec de Myriam Fraile Gómez.

  Núm. 16. 2020. Epistolari Amer Alcover, a cura d’Albert Carvajal i Antoni Gomila.

  La Institució també ha donat suport a la publicació d’obres diverses relacionades amb Alcover o amb la seva obra:

  ALTRES PUBLICACIONS

  • March Noguera, Joan. 2001. Mossèn Alcover i el món de la ciència.Lleonard Muntaner editor.

  • El gorrionet i De com el sol i el vent es provaren 2002. CD interactiu.

  • Perea. M. Pilar. 2001-2002. Dietaris de les eixides (1900-1902

  • Un pastor i un misser. 2004. CD interactiu

  • Janer Manila, Gabriel. 2005. Com una rondalla. Els treballs i la vida de Mossèn Alcover. COFUC.

  • Joan Manel. 2006. CD Un segle de poesia a les Illes Balears. Els autors mallorquins en l’Institut d’Estudis Catalans. Centenari.

  • Perea. M. Pilar. 2006. La participació de les Illes Balears al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana.

  • Perea. M. Pilar. 2007. El centenari del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Biblioteca de Catalunya. Barcelona.

  • Perea. M. Pilar. 2007. L’any 1906 i el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. IEB

  • Guijón Amengual, Miquel; Mas i Perelló, Llorenç. 2007. Antoni Maria Alcover (1862-1932). Testimonis orals: mite i persona. Ed. Lleonard Muntaner.

  • Perea. M. Pilar. 2008. El CD de l’Epistolari d’Antoni M. Alcover (1880- 1931).

  • Llull Martí, Antoni Maria. 2008. Diccionari d’expressions lingüístiques recollides de les Rondaies Mallorquines d’En Jordi des Racó. Ed. Moll.

  • Perea. M. Pilar. 2013. Correspondència d’Antoni M. Alcover a Francesc de Borja Moll (1917-1926) i altres textos epistolars. Ed. Institut Menorquí d’Estudis.

  • Recull de glosats d’un poeta sense escola (Antoni-Vicenç Santandreu de Son Garbeta). 2013. A cura de Gabriel Barceló.

  • Valriu Llinàs, Caterina. 2019. L’home de les paraules. Una biografia d’Antoni Maria Alcover. Ed. Finis Africae

  Back To Top