Skip to content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Última modificació: març de 2020
Aquesta política de privacitat s’aplica al web http://www.institucioalcover.org/ (d’ara endavant la Web).
Per favor, llegeixi-la detingudament. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.
Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més a baix.
Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i certes i es compromet a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.
De manera general, els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris, deuran necessàriament ser emplenats per poder tramitar les seves sol·licituds.

AVÍS LEGAL

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Excepte indicació específica en sentit contrari, el responsable del tractament de les dades recollides en aquest Web és la Institució Pública de Antoni M. Alcover amb domicili al Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12, 07500 Manacor (Illes Balears). Tel./Fax: 662 320 444.
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dpd@manacor.org.

2. Quina informació personal obtenim? Les dades que tractem són les que s’obtenen dels formularis que vostè empleni.
Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:
Dades identificatives i de contacte;
Dades relacionades amb la seva navegació, per exemple, l’adreça IP des de la qual es connecta a la Web, weblogs, pàgines visitades o accions realitzades a la Web. Per a això utilitzem galetes i tecnologies similars que poden implicar el rastreig de la seva navegació. Més informació en la nostra política de cookies.

3. Per a què tractarem les seves dades? Les dades dels usuaris de la nostra web seran tractades per a la gestió de la relació amb ells, l’atenció a les seves sol·licituds i comentaris, l’administració i la gestió de la seguretat de la web i el compliment de les nostres obligacions legals.
Les dades incorporades al formulari Web per a fer donacions de materials relacionats amb la figura d’Antoni M. Alcover i la resta de dades de caràcter personal que es recullen com a conseqüència de la donació corresponent seran tractades per tramitar la donació. Pot obtenir més informació sobre aquest tractament específic de dades a la política de privacitat per a donacions, disponible a la web www.institucioalcober.org .

4. A qui podem comunicar les seves dades? Les seves dades només seran comunicades a tercers per obligació legal, amb el seu consentiment o quan la seva petició impliqui tal comunicació. En aquest sentit, comunicarem les dades que enviï a través del formulari d’inscripció a la Associació d’amics de la Institució Pública de Antoni M. Alcover a aquesta associació per a la tramitació de la seva sol·licitud.

5. Base jurídica dels tractamentsLa base per al tractament de les seves dades és la gestió de la relació jurídica que s’estableix amb Vostè com a usuari de la web, la gestió de les seves sol·licituds i comentaris i el compliment d’obligacions legals.
La gestió de la seguretat de la Web es basa en l’existència del nostre interès legítim a garantir la seguretat dels nostres sistemes i millorar la nostra web.

6. Quant temps conservarem les seves dades? De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres com a usuari de la web i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació, una vegada finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques.

7. Quins són els seus drets? Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir-hi. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de protegir els drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Així mateix i sota certes condicions, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.
Pot revocar el consentiment que hagués prestat per determinades finalitats, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Té igualment el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.
Per exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat, o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic, al nostre Delegat de Protecció de Dades a les adreces indicades a l’apartat “Qui és el responsable del tractament de les seves dades?”.
Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.aepd.es.

Back To Top