capsalera


La Institució Pública Antoni M. Alcover ofereix una Exposició Itinerant sobre la figura de Mossèn Alcover, un dels grans personatges que ha configurat la història de les Illes Balears, perquè arribi a entitats culturals, escoles, associacions de veïns, biblioteques, etc. És una figura de reconegut prestigi dins el món de la cultura en llengua catalana, sobretot per la seva obra magna, el Diccionari català-valencià-balear, i també per l'Aplec de rondalles mallorquines. Antoni M. Alcover desenvolupà, però, altres activitats més desconegudes, com ara les eixides filològiques, la tasca periodística o la d'arquitecte.

L'exposició compta amb deu panells informatius (d'1 m d'alt per 0.7 m d'amplada) que descansen sobre cavallets de fusta, per facilitar-ne la itinerància, i que representen les diferents facetes de la vida i l'obra d'Alcover. Certament, es tracta de panells de fàcil maneig, que l'entitat que els sol·liciti haurà de transportar.

L'objectiu principal d'aquesta exposició és fer arribar la figura d'Antoni M. Alcover a col·lectius diferents, per tal de donar-lo a conèixer i de consolidar la seva presència activa dins la cultura illenca.

A continuació, podeu veure els panells:

1. Vida

2. Eclesiàstic

3. Les eixides i la filologia

4. El primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana

5. El diccionari

6. Les rondalles

7. L'home de cultura

8. Arquitecte, pintor

9. Trascendència al llarg del temps i la actualitat

10. La Institució Pública Antoni M. Alcover: origens, objectius, història

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sense esdeveniments
aculturals inici_color2 inici_color3
inici_color4 inici_color5 inici_color6

logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444