capsalera4

foto_vida

Antoni M. Alcover i Sureda va néixer dia 2 de febrer de 1862 a la possessió de Santa Cirga, prop de Manacor, fill d'una família de conradors. Visqué els primers anys de vida seguint els costums de la tradició rural mallorquina, en un ambient típicament pagès i molt religiós.

Als 15 anys va anar a estudiar al Seminari de Ciutat i de tot d'una destacà per la seva capacitat d'escriure. A més, sempre va ser molt feiner (solia aixecar-se a les quatre del matí per treballar). Es relacionà amb els principals intel·lectuals de l'època, com Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover, Tomàs Forteza, etc.

Altrament, col·laborà a les principals publicacions periòdiques del moment, per a les quals escriví centenars de pàgines sobre temes religiosos i històrics i, ben sovint, polèmics. Viatjà per Europa per formar-se en filologia amb l'objectiu de dur a terme un gran diccionari de la llengua catalana. De fet, convé posar de relleu la seva gran capacitat de convocatòria, en tant que va implicar milers de col·laboradors en el projecte d'elaboració del Diccionari català-valencià-balear.

L'any 1904 promogué el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana que se celebrà el 1906 i l'any 1911 fou nomenat el primer president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.

Dedicà tota la vida a l'església i a la llengua, a la recerca i l'estudi de les paraules. Morí a Palma, dia 8 de gener de 1932, als 69 anys, i posteriorment fou traslladat a Manacor, on reposa.


logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444